Spacer z ornitologiem 16.09.2018

Lokalizacja

Organizator

Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski

Kompleks Stawno, rezerwat przyrody Stawy Milickie
Stawno
Aleksandra Wasińska
Email: olawasinska@gmail.com
691 917 887

Opis wydarzenia

2018-09-16 10:00:00

16 września /niedziela/

Spacer z ornitologiem

MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody Stawy Milickie

CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Dowiedz się, czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują się do wyczerpującej wędrówki. Naucz się rozróżniać w locie czaplę siwą od żurawia i dowiedz się, dlaczego remiz nazywany jest ptasim architektem. Wydarzenie dla rodzin z dziećmi od 6. roku życia. W programie spacer ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłoszenie u organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem.

LICZBA MIEJSC: 25, KOSZT: dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł.

Relacja z wydarzenia

W niedzielę 16.09.2017 odbył się pierwszy Spacer z Ornitologiem, w ramach Dni Karpia 2018. W wydarzeniu wzięło udział dwadzieścia pięć osób.
Uczestnicy otrzymali lornetki pomocne w nauce rozpoznawania ptaków. Spacer rozpoczął się przy budynkach gospodarczych folwarku Stawno. Na samym początku uczestnicy dowiedzieli się, skąd wzięły się stawy, jaka jest historia gospodarki stawowej oraz jakie formy ochrony przyrody występują na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Kolejnym punktem programu był preparat z koziorogiem dęboszem oraz związane z nim aleje dębowe. Poruszając się ścieżką edukacyjną pomiędzy stawami Słoneczny Górny i Wilcze, uczestnicy prowadzili obserwacje ptaków przy pomocy lornetek oraz lunety. W międzyczasie ornitolog opowiadała o sposobach rozpoznawania ptaków (sylwetkach, sposobach lotu, sposobach żerowania), siedliskach i miejscach gniazdowania, gatunkach które możemy spotkać przez cały rok na Stawach Milickich. Udało się zaobserwować licznie wypoczywające gęsi gęgawy, czaple białe oraz siwe, łabędzie nieme, krakwy, krzyżówki i głowienki. Dzięki dobrej pogodzie możliwa była obserwacja kormoranów odpoczywających na wyspie. Zainteresowanie wzbudziły fakty o metodach żerowania tych ptaków oraz sposobie radzenia z przemakającym upierzeniem. Licznie perkozy dwuczube obecne na stawie Wilczy Duży pozwoliły się obserwować z bliska.  Przed przerwą krótki przystanek miał miejsce na moście nad Baryczą. Następnie regeneracja sił, uzupełnienie płynów oraz mały posiłek w wiacie ze strzechy, tuż przy Baryczy. W dalszej części uczestnicy zapoznali się z budową i funkcjonowaniem stawu, zobaczyli skrzyżowanie przepływów pomiędzy stawami Bolko. Uwagę uczestników przykuło kunsztownie wykonane, prawdziwe gniazdo remiza. Również opowieść o rozwiązłym życiu tego gatunku wzbudziła uśmiech na twarzach. Dla porównania uczestnicy mogli zobaczyć gniazdo szczygła, którego w dnie można znaleźć sierść dzika. Cieszy fakt, iż w grupie były osoby, które uczestniczyły w innych Wydarzeniach organizatora i chciały dokładnie pogłębić wiedzę o ptakach, ponieważ zostały zainteresowane tym zagadnieniem.