Spacer z ornitologiem 21.10.2018

Lokalizacja

Organizator

Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski

Kompleks Stawno, rezerwat przyrody Stawy Milickie
Stawno
Aleksandra Wasińska
Email: olawasinska@gmail.com
691 917 887

Opis wydarzenia

2018-10-21 10:00:00

21 października /niedziela/

Spacer z ornitologiem

MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody Stawy Milickie

CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Dowiedz się, czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują się do wyczerpującej wędrówki. Naucz się rozróżniać w locie czaplę siwą od żurawia i dowiedz się, dlaczego remiz nazywany jest ptasim architektem. Wydarzenie dla rodzin z dziećmi od 6. roku życia. W programie spacer ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłoszenie u organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem.

LICZBA MIEJSC: 25, KOSZT: dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł.

Wejściówki
konieczność wykupienia wejściówki
Udział płatny/ bezpłatny
Udział płatny
Koszt udziału
dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat – 15 zł.

Relacja z wydarzenia

W niedzielę 21.10.2018 odbył się ostatni Spacer z Ornitologiem, w ramach Dni Karpia 2018. Pomimo wietrznej i zimnej aury, czternaście osób rządnych wiedzy i obserwacji, dzielnie rozpoczęło przygodę z ornitologią w kompleksie Stawno. Uczestnicy uzbrojeni w lornetki rozpoczęli spacer przy zabudowaniach gospodarczych folwarku Stawno. Na samym początku uczestnicy dowiedzieli się, skąd wzięły się stawy, jaka jest historia gospodarki stawowej oraz jakie formy ochrony przyrody występują na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Kolejnym punktem programu był preparat z koziorogiem dęboszem oraz związane z nim aleje dębowe. Poruszając się ścieżką edukacyjną pomiędzy stawami Słoneczny Górny i Wilcze, uczestnicy prowadzili obserwacje ptaków przy pomocy lornetek oraz lunety. W międzyczasie ornitolog opowiadała o sposobach rozpoznawania ptaków (sylwetkach, sposobach lotu, sposobach żerowania), siedliskach i miejscach gniazdowania, gatunkach które możemy spotkać przez cały rok na Stawach Milickich. Udało się zaobserwować licznie wypoczywające gęsi gęgawy, czaple białe oraz siwe, łabędzie nieme, krakwy, krzyżówki, perkozy dwuczube oraz pięć bielików.  Obserwacjom sprzyjał fakt, iż od następnego tygodnia rozpoczynały się odłowy na stawie Słoneczny Górny, więc ptaki wypoczywały oraz polowały na licznych mieliznach. W Nowym Grodzisku, gdzie pod mostem przepływa rzeka Barycz, ornitolog opowiedziała o samej rzece, historii powstawania stawów oraz turystyce kajakowej. W dalszej części uczestnicy zapoznali się z budową i funkcjonowaniem stawu, zobaczyli skrzyżowanie przepływów pomiędzy stawami Bolko. Uwagę uczestników przykuło kunsztownie wykonane, prawdziwe gniazdo remiza. Również opowieść o rozwiązłym życiu tego gatunku wzbudziła uśmiech na twarzach. Dla porównania uczestnicy mogli zobaczyć gniazdo strzyżyka oraz szczygła, których można znaleźć pióra oraz sierść. Ostatni przystanek nad stawem Golica obfitował w kaczki krzyżówki, krakwy, gęsi gęgawy oraz łabędzie nieme, które zajęte były drzemką lub toaletą piór. Cieszy fakt, iż pomimo już mocno jesiennego terminu oraz zimnej aury znaleźli się chętni do obserwacji naszej awifauny.